» Không gian » Trung Nguyên Legend Café – 378...

Trung Nguyên Legend Café – 378 Trần Phú

Đăng bởi • 26-08-2016 • Không gian 544

Địa chỉ: 48 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nhà nghỉ dưỡng 378 Bộ Công an) P. Xương Huân, Tp. Nha Trang
Điện thoại: (0258) 3820 094


Pin It

Quán cùng khu vực