» Không gian » Trung Nguyên Legend Café – Hàng...

Trung Nguyên Legend Café – Hàng Xanh

Đăng bởi • 09-06-2016 • Không gian 1992

Địa chỉ: 272 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3899 1915


Pin It

Quán cùng khu vực