» Không gian » Trung Nguyên Legend Café – 264...

Trung Nguyên Legend Café – 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Đăng bởi • 09-06-2016 • Không gian 2163

Địa chỉ: 264A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3932 2603
Hotline: 0915.28.99.34


Trung Nguyên Legend - 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Trung Nguyên Legend - 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Trung Nguyên Legend - 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Pin It

Quán cùng khu vực