» Không gian » Trung Nguyên Family – 35 Bùi...

Trung Nguyên Family – 35 Bùi Thị Xuân

Đăng bởi • 14-12-2016 • Không gian 759

Địa chỉ: 35A Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 091 940 00 55


Pin It

Quán cùng khu vực